Ing. Radim Redl

Bio

Přestože Radim Redl žije již přes deset let střídavě v Praze a v Zašové, tak se do domova na Moravu vždy rád vrací. Výhledově by se chtěl do Zašové vrátit natrvalo. V Praze dlouhá letá pracoval na pražské záchranné službě (při zaměstnání vystudoval vysokou školu - obor se zaměřením na ochranu životního prostředí) a v současné době je jeho zaměstnavatelem ústřední správní orgán.

Nejen své poznatky, ale i principy ochrany přírody (zejména ochrana vod a ochrana před suchem) by rád v praxi uplatnil ve své obci a v jejím okolí.

Navrhni úpravu